Filterbyte

Informationen nedan gällande filterbyte den 27/8. Har även skickats ut via mail. Det har blivit dags för filterbyte i våra fastigheter. Bytet kommer att ske [...]

Trädgårdsavfall

En påminnelse om våra miljöhus (soprum). Trädgårdsavfall får inte lämnas bland våra hushållssopor. Detta avfall läggs i egen tunna eller fraktas på egen hand till [...]