Värmeuppdatering

Vi har, med extern hjälp, sett över vår fjärrvärmecentral och det visade sig vara glapp i en kabel från ett relä till styrventilen. (Be inte [...]