Föreningen har anlitat HSB för att upprätta en ny energideklaration som enligt lag behöver göras vart 10:e år. I er brevlåda (lite fortare än vi väntat oss) har ni fått ett underlag från HSB som ska fyllas i.

Ni behöver endast fylla i elförbrukning för 2019 och er bostadsadress.

Vatten och fjärrvärme läser föreningen av centralt.

Maila till energikonsulten på jorgen.persson@hsbhbg.se

Alternativt lägg lappen i brevlådan på Sadelvägen 69.

Tack för hjälpen!

/Styrelsen