Våren är verkligen på gång och i styrelsen sitter vi och planerar inför årsstämman som ska hållas innan juni månads slut. I dagsläget vet vi inte riktigt när vi kan hålla stämman pga av rådande virussituation och diverse förhållningsregler kring detta. Rekommendationen är att vi skjuter fram stämman så långt det går, det vill säga någon gång i juni månad. Precis som tidigare kommer kallelse och dagordning att dyka upp i brevlådan och valberedningen kommer att knacka dörr inför årets omval av styrelseledamöter.

Ett arbete som vi så smått kommer att börja med är översynen av de murar som finns utanför några bostäder i området. På en del ställe har observerats sprickor i toppstenar och dåliga fogar. Vi återkommer såklart med mer info vad som gäller vid reparation av dessa. Men först en okulär besiktning.

Lite information från Comhem gällande de analoga tv-sändningarna:

Efter sommaren övergår Comhem till helt digitala sändningar. Detta innebär att om man tittat på tv via det analoga utbudet så kommer man att behöva göra en ny sökning så att man kan se kanalerna digitalt. Det analoga utbudet kommer alltså att släckas ned. Har man en äldre tv kan man behöva komplettera med en digital-tv mottagare alternativt införskaffa en nyare tv.

Har man utrustning för att se digital-tv så kan man redan nu göra en sökning av de digitala kanalerna. Mer information kan man hitta på comhem.se/digitalisering.

Den 19/4 har vi som förslag att genomföra vårens fixardag. Mer info kommer när det börjar närma sig eller om rådande utveckling gör att vi även behöver skjuta fram denna aktivitet.

En påminnelse om att våra besöksparkeringar endast är till för besökare. Boende parkerar i sina carportar, hyrda parkeringsplatser/garage eller på annan plats utanför området. På- och avlastning är såklart tillåtet utanför bostaden. 

I samband med vårens intåg påminner vi också om att biltvätt inte är tillåtet inom vårt område enligt Miljöbalkens hänsynsregler samt föreningens gällande trivselregler. Trivselreglerna finns som bilaga i mailet, i filer på facebookgruppen eller här på föreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Styrelsen