Viktigt om våra fläktar i soprummen!
I våra soprum har nya fläktar installerats för en tid sedan. För att dessa ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att de är i kontinuerlig drift via den vid sidan installerade varvtalsregulatorn.

Arbetet med att sammanställa en ny energideklaration är på gång. HSB behöver få in elförbrukning från oss alla så snart som möjligt. Maila jorgen.persson@hsbhbg.se eller lägg lappen ifylld med årsförbrukning (2019) och er bostadsadress i brevlådan på Sadelvägen 69.

Styrelsen är på gång med att sluta ett nytt avtal med Renfast som ska förvalta våra gemensamma grönytor. Detta avtal beräknas bli klart under maj månad. 

Fixardagen kommer att genomföras den 17/5. Vi har ingen gemensam samling utan vi utför arbete på olika håll mellan 10-12. Bifogat finns en länk till ett formulär där man kan fylla i vad man kan hjälpa till att fixa under dessa 2 timmar. 

https://forms.gle/sMeRM8TjCuBKg5Yf6

Årsstämman är fortfarande planerad till den 21/6. Hur stämman kommer att genomföras återkommer vi med då det pga Covid-19 kan bli aktuellt att förändra stämmans utseende.

Arbetet med murarna kommer snart att inledas. Vi börjar med de som är i störst behov av reparation varav resten kommer att åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Med vänlig hälsning,

/Styrelsen