Stort tack till alla som var med på förmiddagens fixardag. 

Blommor planterades i lådorna, gemensamma garage sopades, soprumsgolven tvättades av, lampor på stolpar ersattes, kåpor och garageportar tvättades, mossa rensades bort, rabatter krattades och några nya plantor kom i jorden vid nedre parkeringen. 

Något vi glömt….just det, en trevlig och god fika erbjöds av trivselgruppen. 

Glöm inte att se över era fasader. Hittar ni sprickor eller skador så fotografera och skicka in till styrelsemailen. 

Även andra ärenden/förslag vill vi att ni skickar till styrelsemailen. Antingen via ett formulär på föreningens hemsida eller direkt via hoskrindan@hsbbrfwebb.se

I det övre soprummet hittades en tom färgburk och spackel. Detta avfall ska lämnas till återvinningscentral. Ordinarie sophämtning tar inte med sig detta. 

Tack än en gång för idag. Nästa gång vi ses är på föreningsstämman den 8/5 kl 18.00 i Hittarps IK:s klubblokal. 

/Styrelsen