Önskar er alla en god fortsättning på det nya året.

Vi har fått många positiva kommentarer gällande våra granar och har som tanke att dessa ska vara ett återkommande inslag under jul och nyårshelgerna. Vi har planerat att plocka ner dessa innan januari månads utgång.

Det nya året har precis börjat men vi planerar redan för årsmötet som kommer att hållas i början/mitten av maj. Kallelse kommer som vanligt i era brevlådor i god tid innan mötet. 

Vi vill gärna informera om en händelse i ett kök där vattenlåset blivit defekt och följden av detta blev en vattenskada. Därför vill vi be er, med jämna mellanrum att se över ytor som man kanske inte kontrollerar så ofta. Det handlar om vattenlås/rör under vask i kök, tvättstuga samt teknikförrådet där vi också haft vattenläckor.

Under ett par år har vi haft Christer Nilsson till hjälp för att sköta och underhålla våra grönområden.

Christer har själv valt att avsluta detta avtal med oss. Han är kvar till den 31/3. Vi tittar nu på andra alternativ eller personer för liknande uppgifter.

Papperspåsar för matavfall är beställda och hämtas under vecka 3. Dessa kommer sedan att fördelas på varje hushåll utifrån NSR:s fördelning på 100 påsar/hushåll och år. När dessa är slut får varje hushåll beställa egna. Var man kan hämta sina påsar meddelar vi senast nästa vecka. Vi provar att göra på detta sätt under 2020 så utvärderar vi efter året hur det fungerat. 

Under våren kommer vi att ha en fixardag (tid och plats återkommer vi till). Vi kommer även att boka en container som tidigare. Vi tar tillvara era önskemål och synpunkter från förra året då en del ansåg att vi bokade container för tidigt. Återkommer även här med datum när det närmar sig häckklippningstid.

Vi har åter igen blivit informerade om att det emellanåt körs alldeles för fort inom vårt område. Det är väldigt viktigt och respektfullt att man håller en låg hastighet om man ska köra till sin bostad för parkering eller om man ska lasta på eller av. All annan parkering ska ske på våra markerade parkeringsplatser! Berörda medlemmar har även blivit informerade via mail från styrelsen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen