Hem » Nyheter » Information från styrelsen (juli)

Tommy Ljunggren och Christel Hansson har arbetat med att göra den nedre gemensamhetsytan (grönområdet) lite trivsammare. En ny plantering är anlagd och en möbelgrupp med tillhörande dynor är renoverad och utplacerad. Detta är till för föreningens medlemmar att nyttja. Dynor placeras efter användning i en dynbox. Styrelsen tackar för ett bra initiativ som gör vårt fina område ännu finare.

Arbetet med målning/renovering av fönsterbleck inleddes i måndags (1/7). Målaren (Patrik Holst AB) startade på Skänkelvägen. Eftersom han har lite svårigheter att hitta rätt färgkoder så  börjar han med de vita fönsterblecken. Uterum och övriga stängda utrymmen behöver vara öppna för att arbetet ska kunna genomföras. Målaren knackar på och om ingen är hemma har han tillåtelse att gå in på tomten för att utföra arbetet. Två strykningar ska genomföras och arbetet är väderberoende. Anmälda träribbor runt förrådsdörrar och ytterdörrar kommer målaren att se över och renovera i aug-sep.
Senare kommer även en murare till föreningen för att laga de fasader som är anmälda som spruckna eller skadade.