Så har ett nytt år startat efter föreningsstämman och styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Mattias Pettersson

Sekreterare: Cecilia Löwenqvist

Kassör: Christian Pifrader

Ledamot: Caroline Frank

Vi vill tacka för ert förtroende och samtidigt förtydliga att alla ärenden som ska till styrelsen ska ske via styrelsemailen hoskrindan@hsbbrfwebb.se, alternativt en lapp i någon av styrelsemedlemmarnas brevlåda (men helst via mail) Detta pga att vi vill ha alla ärenden dokumenterade samt att ärenden inte ska försvinna om man bara tar det muntligt. Vi i styrelsen vill också förtydliga att när vi rör oss i området är vi också boende i föreningen med ett privatliv och vill inte ta ärenden i tid och otid. Vi har möte en gång i månaden och mailen läser vi av en gång i veckan. Akuta ärenden anmäls som vanligt till HSB.

Målare och murare kommer under sommaren att starta arbetet med att reparera anmälda fasader samt fönsterbleck. Vi kommer även att ta en extra runda i området för att se över trälister som ej håller måttet runt förrådsdörrar.

Till er som anmält att ni behöver lufta element får vi återkomma så snart vi har en hantverkare som kan ta sig an ärendet. 

Med vänliga försommarhälsningar,

Styrelsen