Stort tack igen till trivselgruppen och alla andra som var med på på vårt glöggmingel den 8/12.

Under v.47 genomfördes filterbyte i teknikrum samt justering av ventilation. En del anläggningar var i behov av reparation och det arbetet utfördes i veckan.

v.48 klipptes våra Klotlönnar och en del andra träd. Beskärningen är en del i arbetet med att hålla våra träd så friska och krya som möjligt.

Skadan vid dagvattenbrunnen på den övre parkeringen har åtgärdats med kallasfalt. När det blir varmare väder längre fram i vår kommer PEAB tillbaka för att lägga den ”riktiga” asfalten på plats.

Inför 1:a advent har tre granar satts upp i området. Marken har varit väldigt blöt och det har blåst en hel del vilket fått till följd av att någon gran vält och andra fått lite slagsida. Vi tittar till dem emellanåt men det är bra om vi alla kan hjälpas åt då många tycker det är ett trevligt inslag med tända granar i vårt område.

Några har hört av sig till oss att det råder brist på soppåsar för matavfall. Under året har vi haft en onormalt hög förbrukning av dessa och vi har beslutat att hämta nya efter jul och nyårshelgerna. Både för att kunna tvätta av sopkärlen för att slippa skadedjur samt att vi vill undvika en summa för nya påsar. Efter jul och nyårshelgerna får vi hämta nya påsar som ingår i vårt abonnemang. Framöver kommer vi att fördela ut påsarna på varje hushåll. 

På föreningens hemsida finns en kalender. Där har vi i styrelsen lagt in gemensamma aktiviteter. Vi kommer framöver även lägga in datum för olika arbeten eller underhåll som ska utföras i området. Självklart informerar vi även en extra gång om det är ett arbete som innebär att det behövs tillgång till bostäderna. Den extra informationen kommer att sättas upp i soprummen.

Hoppas ni får en god jul och ett gott nytt år!

/Styrelsen Höskrindan 3