Våren är på gång och så även nya medlemmar i vår förening.

Vi hälsar Gerd och Lars Mathiessen på Sadelvägen 67 välkomna till Höskrindan 3.

Ett garage är ledigt vid den nedre parkeringen. Om intresse finns var vänlig kontakta styrelsen via mail.

Söndagen den 28/4 är det dags för en liten ”fixardag”.
Vi ses kl.10.00 vid det nedre grönområdet utanför Sadelvägen 71.
Denna förmiddag kommer vi, förutom att träffa varandra, göra en översyn av vårt område, se över blomsterlådor och gemensamma ytor. Alla i vår förening är välkomna, gammal som ung.
Glöm inte att se över den egna fasaden efter sprickor och rensa galler till stuprännor.
Trivselgruppen ordnar med lite förtäring.

Byte av fjärrvärmecentral kommer att ske den 6/5 som vi tidigare informerat om. Mer ingående information skickas ut via Öresundskraft och vår hemsida. https://hoskrindan.hsbbrfwebb.se

Föreningsstämma hålls den 8/5 kl 18.00 i Hittarps IK:s klubblokal på Laröds idrottsplats.
Kallelse kommer som vanligt i brevlådan med fullmakt om man inte har möjlighet att medverka. Valberedningen kommer att gå runt i området de kommande veckorna.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen