Mellan den 25-27/1 kommer våra träd i området att vinterbeskäras av ett företag som heter NaturOmpyssling. 

På måndag fm (25/1) behöver vi alla se till att inga bilar står parkerade vid platser där fallande grenar kan orsaka skador samt att det är fritt runt Klotlönnarna alla tre dagar.

Vi har fullt förtroende för dem som utför arbetet och att det görs på ett sätt som är bäst för överlevnaden och det estetiska uttrycket för träden i området.

/Styrelsen